Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Οι ελληνικές παραλίες στις πιο καθαρές της Ευρώπης

Μεταξύ του 2009 και του 2010, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ανά την Ευρώπη σημείωσε ελαφρά πτώση, παραμένοντας όμως συνολικά υψηλή. Πάνω από 9 στις 10 περιοχές κολύμβησης πληρούν πλέον τις ελάχιστες απαιτήσεις. Την καλύτερη επίδοση εμφανίζει η Κύπρος, με τήρηση αυστηρών κατευθυντήριων τιμών στο 100% των περιοχών κολύμβησης της χώρας, ακολουθούμενη από την Κροατία (97,3%), τη Μάλτα (95,4%), την Ελλάδα (94,2%) και την Ιρλανδία (90,1%).Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στην οποία συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων περισσότερων από 21.000 παράκτιων και εσωτερικών περιοχών κολύμβησης της EΕ-27.Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης παραμένει υψηλή, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα καθαρά ύδατα αποτελούν ανεκτίμητο πόρο, τον οποίο δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Θα ήθελα να προτρέψω τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε να μετατρέψουμε την ελαφρά πτώση που σημειώθηκε πέρυσι σε ανοδική τάση.»Στην ανάλυση συγκεντρώνονται δεδομένα από 21.000 και πλέον χαρακτηρισμένες περιοχές κολύμβησης ανά την Ευρώπη, από τις οποίες περίπου το 70% είναι παράκτιες, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα. Οι περιοχές κολύμβησης ταξινομούνται ως περιοχές όπου τηρούνται οι υποχρεωτικές τιμές, περιοχές όπου τηρούνται οι – αυστηρότερες – κατευθυντήριες τιμές και περιοχές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις.ΠΗΓΗ.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: