Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Στην κορυφή της Ευρώπης το ΙΤΕ!

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,άριστα παίρνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στην έκθεση αξιολόγησης των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων της χώρας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αναδεικνύεται, επίσης, η δυναμική των ΑΕΙ αλλά και των ερευνητικών κέντρων της Κρήτης που καταφέρνουν να προσελκύουν πόρους από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.Στην έκθεση αναφέρεται πως η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα εξαρτάται άμεσα από τη χρηματοδότηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η Ελλάδα αναμένεται να ξοδέψει συνολικά τέσσερα δις ευρώ για την καινοτομία, το διάστημα από το 2007 ως το 2013.Σύμφωνα με την έκθεση, η καινοτομία στην ελληνική οικονομία πηγάζει από εισερχόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία, ενώ δεν είναι σημαντική η τεχνολογία που παράγεται εντός των ορίων της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: