Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στην Πιερία

Πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στην Πιερία διαπιστώνει έρευνα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Συγκεκριμένα η έρευνα, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο και δημοσιοποιήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων λόγω μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης ξηρασίας και των αυξανόμενων αντλήσεων για την κάλυψη των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών της περιοχής.
Την ίδια στιγμή σχετικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν τα κράτη μέλη να προστατεύουν τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα παρακολουθώντας την χημική και ποσοτική τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση των απαιτούμενων ερευνών υδρολογικής κατάστασης ώστε, στη συνέχεια, να είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων για την συγκέντρωση των επιφανειακών υδάτων, τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων με χειμερινές απορροές και την αντιπλημμυρική προστασία.
Ειδικότερα εγκρίθηκε η υπογραφή νέας προγραμματικής σύμβασης με το ΑΠΘ, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, 550 μετρήσεις της υπόγειας στάθμης σε ένα δίκτυο 46 γεωτρήσεων στο νομό Πιερίας, 42 αναλύσεις για την ποιότητα των νερών για αρδευτική χρήση σε δίκτυο 21 επιλεγμένων γεωτρήσεων και 98 μετρήσεις της επιφανειακής απορροής στα κύρια υδατορέματα του νομού. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 22.700 ευρώ.ΠΗΓΗ.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: