Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Ιστοσελίδα παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Μια νέα ιστοσελίδα παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών κατασκεύασε το Εθνικό
Αστεροσκοπείο.
Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση papos.space.noa.gr/fend_static/και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν τα εν εξελίξει πύρινα μέτωπα, αλλά και να ανακτούν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη πυρκαγιών στο παρελθόν σε όλη τη χώρα.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εν εξελίξει πυρκαγιές ανά 5′ της ώρας.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής (σε μορφή video) της εξέλιξης των πυρκαγιών για διάστημα έως και 6 συνεχών ημερών και στο χρονικό παράθυρο που επιθυμεί ο χρήστης.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών και η απεικόνιση των κρίσιμων γεγονότων πυρκαγιάς σε όλη τη χώρα με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των επιγείων και εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης.
Τα δεδομένα παρέχει ο δορυφορικός σταθμός MSG SEVIRI, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Real Time και Now casting.
ΠΗΓΗ.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: