Δευτέρα 17 Απριλίου 2017

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα θα παραμείνει προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγο εργασιών αναβάθμισης. 
The Website will remain temporarily down for upgrade work.

Δεν υπάρχουν σχόλια: