Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Νέοι κανόνες για τα φώτα από 01/11/2012

Από την 1η Νοεμβρίου 2012 τίθεται σε ισχύ μια νέα Κοινοτική Οδηγία που αφορά στα φώτα ημέρας, η ύπαρξη των οποίων είναι υποχρεωτική πλέον για όλα τα οχήματα με μεικτό βάρος άνω των 3,5t.
Πιο συγκεκριμένα, ο Κανονισμός Νο 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει πως όλα τα νεοταξινομούμενα οχήματα καθώς και τα κυκλοφορούντα οχήματα με μεικτό βάρος άνω των 3,5t., επιβάλλεται να φέρουν στον βασικό τους εξοπλισμό φώτα ημέρας.
Από την 1η Νοεμβρίου 2014, η συγκεκριμένη οδηγία θα είναι υποχρεωτική και για όλα τα νεοταξινομούμενα οχήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συγκεκριμένη οδηγία περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις και προδιαγραφές τις οποίες επιβάλλεται να πληρούν τα οχήματα ως προς την θέση και την λειτουργία των εν λόγω φωτιστικών σωμάτωνΠΗΓΗ.autotritipro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: