Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών»
Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΒΔ 666/66, όσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών λήγουν στις 31-12-2014 ανανεώνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές πριν τη λήξη τους.
Οι άδειες θα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους νόμιμους πλοιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνούν και να ελέγχουν για την εμπρόθεσμη ανανέωση των αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στο σκάφος σε κάθε του απόπλου.
Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (31-12-2014), άδειες που δε θα ανανεωθούν ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες αλιείς για τις έγκαιρες ενέργειές τους.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευδοκία Γεωργίου-Κίτσιου


Δεν υπάρχουν σχόλια: