Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

Τι σου κάνει ο ύπνος

Το ξέρετε οτι οι Έλληνες, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί είναι οι
μοναδικοί ευρωπαίοι που τηρούν ευλαβικά την συνήθεια
του μεσημεριανού ύπνου. Αυτό έχει ως συνέπεια να
πέφτει η αρτηριακή πίεση και να μην έχουν πρόβλημα
καρδιάς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: