Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ KOΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2013

Αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.
Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε:ΕΔΩ

Φόρμα Ηλεκτρονικής Ένστασης πατήστε: ΕΔΩ

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: