Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Οι προτάσεις και η συμμετοχή του ΣΕΠΒΕ στην Ψηφιακή Στρατηγική

Σύγκλιση απόψεων για τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) στην υλοποίηση της Περιφερειακής ψηφιακής πολιτικής διαπιστώθηκε κατά την χθεσινή ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής κ Ιωάννη Ταφύλλη.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής κ Κωστής Καγγελίδης παρουσίασε τις θέσεις του Συνδέσμου για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική δίνοντας έμφαση στην Περιφερειακή της διάσταση και στις χρόνιες καθυστερήσεις κι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, καταθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένες κι άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη τριών βασικών στόχων:

-στην οικοδόμηση της οικονομίας της γνώσης
-στην διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος και
-στην επιτυχία έργων στη Δημόσια Διοίκηση με βιώσιμη εξέλιξη

Κωδικοποιώντας τις τέσσερις από κυριότερες προτάσεις του Συνδέσμου ο κ Καγγελίδης πρότεινε:

- Να συνδράμει ο ΣΕΠΒΕ με την θεσμική συμμετοχή του στα όργανα του υπουργείου με αντικείμενο την περιφερειακή διάσταση της ψηφιακής στρατηγικής
-Να διαμορφώσει το αντίστοιχο παρατηρητήριο στην διαμόρφωση των πολιτικών των περιφερειών (και ιδιαιτέρως λόγω διάρθρωσης των ευρωπαϊκών στρατηγικών)
-Να συμβάλει σε ένα πλαίσιο σύνδεσης πολιτικών smart specialisation ευρωπαϊκών πολιτικών προώθησης της καινοτομίας (PCP, Digital Innovation Hubs) αλλά και εθνικών πρωτοβουλιών.

«Ο ΣΕΠΒΕ προτείνει μια πολιτική ανάπτυξης της καινοτομίας αλλά και της εθνικά παραγόμενης αξίας στην οικονομία με την χρήση των εργαλείων PCP που είναι κοντά στην λογική της ψηφιακής στρατηγικής» ανέφερε ο κ Καγγελίδης.

Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου τόνισαν με έμφαση ότι «η Ψηφιακή Στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει τον άμεσο κίνδυνο της φυγής του ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιχειρηματικότητα startup. Ειδικά για το θέμα της διαρροής των εγκεφάλων (braindrain) στο οποίο ο ΣΕΠΒΕ έχει ήδη αναπτύξει πρωτοβουλία προτείνει άντληση δυναμικού στις ΤΠΕ(με εκμετάλλευση των κατάλληλων προγραμμάτων), μείωση του κενού ακαδημίας και βιομηχανίας(πρωτοβουλία ΣΕΠΒΕ iGrowLabs), διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος ενσωμάτωσης υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού σε υπάρχουσας ΜΜΕ και διαμόρφωση αποδοτικής δια βίου μάθησης εκπαίδευση.

Σχολιάζοντας την διαπίστωση ότι η Δημόσια Διοίκηση εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής στον τομέα της Πληροφορικής ο κ Καγγελίδης ανέφερε ότι «η ΔΔ πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνάμεις της αγοράς για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα πληροφορικής ως βέλτιστη οικονομικά και τεχνικά λύση.

«Η μεθοδολογία- συνδιαλλαγής με την αγορά», κατέληξε ο κ. Καγγελίδης, «απαιτεί από το δημόσιο την ανάπτυξη προσόντων ψηφιακής ηγεσίας από την δημόσια διοίκηση. O ΣΕΠΒΕ μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση της δεξιότητας αυτής προτείνοντας ανά πεδίο μια ατζέντα έργων / τεχνικών διαχείρισης».

Ο γγ Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ι. Ταφύλλης παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ, το νέο πλαίσιο παραγωγής έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο Τομέα και έδωσε έμφαση στις προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην ανάπτυξη της Περιφέρειας .
Ο κ. Ταφύλλης χαρακτήρισε τον ΣΕΠΒΕ παραγωγικό πυλώνα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εξαιρετικές πρωτοβουλίες λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κάθε άνθρωπος που συναντώ εδώ διαπιστώνω ότι είναι και μια υλοποιημένη ιδέα, καινοτόμα πολλές φορές, την οποία δυστυχώς την εκτίμησαν περισσότερο οι ξένοι παρά να την έχουμε εκτιμήσει εμείς».

Αναφερόμενος στο θεσμικό ρόλο που κατέχει ο ΣΕΠΒΕ και στο ζήτημα που έθεσε για μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην διαμόρφωση ψηφιακής πολιτικής ο κ. Ταφύλλης είπε ότι δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση συνεργασίας προσθέτοντας ότι «πρέπει ν αφήσουμε όλα τα λουλούδια κυρίως τα καινοτόμα ν ανθίσουν». «Υπάρχουν εδώ» κατέληξε «εξαιρετικές πρωτοβουλίες και η πόρτα του υπουργείου είναι πάντοτε ανοιχτή».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ · Β.Ε.ΠΕ. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Γ2 · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΥΛΑΙΑ 55510 · Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια: