Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Αυτό το "ευχαριστώ"

Σας προωθώ την επιστολή φίλου Σέρβου από το Βελιγράδι που παρακολουθεί την ομάδα μας μέσω διαδικτύου:
Dear Voluntary Action Group Pieria,

I am based in Serbia and a follower and a big fan of your organization. I think you serve as an example on how democracies and societies can be reinvented in order to create stable and equitable communities. I was very pleased to see that you took it upon yourself to organize a humanitarian aid effort for the victims of the terrible floods in Serbia and Bosnia. And to what success! You managed to gather in a short time a lot of goods that are dearly needed. Next to this material aid your help will be of great psychological value.
I hope in the future your organization's objectives and operation can be duplicated in Serbia.
Many thanks to your volunteers and to the people who donated.
Best regards,
Jeroen Arends, Belgrade, Serbia
www.otoposmou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: