Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

«Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου»

Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειαςχειριστή πηδαλιούχου για το έτος 2015 ως εξής:
α. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης: 2 Μαρτίου, 2 Απριλίου, 2 Σεπτεμβρίου και 2
Οκτωβρίου 2015
β. στο Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης: 19 Μαρτίου και 16 Απριλίου 2015.
Αιτήσεις υποβάλλονται ως και 5 ημέρες πριν της ημερομηνίας των εξετάσεων, μαζί με όλα
τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο
Γενικής Αστυνομίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 ως 14:00.
Η παραπάνω άδεια είναι υποχρεωτική για τη διακυβέρνηση όλων των μηχανοκίνητων
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2351061209 (Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας
Κατερίνης) και 2352041366 (Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα).
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευδοκία Γεωργίου-Κίτσιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 22 – 01 – 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: