Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Τι θα δώσεις (σε γη και χρήμα) για να το… σώσεις;

Ριζικές ανατροπές στην διαδικασία ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, με αλλαγές του τρόπου εισφοράς σε γη και χρήμα, φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο που φέρει σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.
Οι νέες ρυθμίσεις ενδιαφέρουν και τους υποψήφιους επενδυτές σε εκτός σχεδίου δημόσια ακίνητα καθώς και σε παραλίες που αναζητούν αγοραστές μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Με το νέο νομοσχέδιο, εισάγεται ενιαία κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς σε γη και προβλέπονται διευκολύνσεις για την αποπληρωμή της εισφοράς σε χρήμα μέσω 108 μηναίων δόσεων ή 36 τριμηνιαίων ή 18 εξαμηνιαίων δόσεων.

Προβλέπονται ακόμα και εκπτώσεις σε εφάπαξ αποπληρωμή.
Δίνεται πάντως η δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού.
Ειδικότερα, με την νέα κλίμακα, η εισφορά σε γη υπολογίζεται ως εξής:

α) Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15%.

β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.

γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30%.

δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40%.

ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 50%.

Προσδιορίζεται ακόμα, μεταξύ άλλων, νέα ημερομηνία αναφοράς για τον έλεγχο των οικοπέδων και των εμβαδών αυτών για τη σύνταξη των πράξεων η 28/05/2014 ενώ προβλέπεται ότι τυχόν κατατμήσεις που έλαβαν χώρα μετέπειτα της προαναφερθείσας ημερομηνίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών σε γη.
Επιπλέον, σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30%.
Προβλέπεται ακόμα ότι μετά την παρέλευση εικοσαετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου, ή την παρέλευση δεκαετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, επέρχεται αυτοδίκαια άρση της απαλλοτρίωσης και δεν απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης.
ΠΗΓΗ.rizopoulospost.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: