Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

133 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Κατερίνης

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν τριάντα τριών (133) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.
ΟΛΕΣ Η ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ: ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: