Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Υποβολή δηλώσεων εφαρμογής σε δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013

Στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής στο Μέτρο 2.1.4 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:
1.1 -Βιολογική γεωργία,
1.2 -Βιολογική κτηνοτροφία,
2.3 Α -Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού,
2.3 Β -Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σακχαροτεύτλων,
3.1 -Διατήρηση σπάνιων και αυτόχθονων φυλών ζώων
και για το έτος εφαρμογής 2014 σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής για τις οποίες ορίστηκε η 06.03.2015 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής, παρατείνεται σε 60 εργάσιμες ημέρες (από την έναρξη υποβολής).
Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις εφαρμογής μετά την οριστικοποίηση τους θα πρέπει να εκτυπώνονται και να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και στην Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Πληροφορίες: Σοφία Θεοδωρίδου Γεωπόνος της Δ/νσης, τηλ. 2351351257.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

 Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κώδικας: 60100
Πληροφορίες: Σ. Θεοδωρίδου
Τηλέφωνο: 2351351257
FAX: 2351351111
EMAIL: u13113@minagric.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: