Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ «Έλεγχοι στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο».

Ενόψει των Άγιων ημερών του Πάσχα και επειδή κατά την πασχαλινή περίοδο, παρουσιάζεται ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιμικά συνδέονται με το κλίμα των ημερών η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου τονίζει ότι πρωταρχικό καθήκον μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού και στόχος μας είναι η αυξημένη παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας προέβη σε δειγματοληψία εποχικών ειδών (τσουρέκια, βαφές αυγών) και διενεργεί αυξημένους ελέγχους για την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς.
Οι επιτηδευματίες ελέγχονται ειδικότερα ως προς :
• Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.
• Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη)–ενδείξεις.
• Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.
• Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.
• Την ελλιπή στάθμιση.
• Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, και στη απόφαση Α2- 718/31-07-2014.
Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς
α) Ν. 4177/06-08-2013-ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013 (Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Απόφαση Α2-718/31-07-2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ).
γ) Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/Α/15-05-2014 «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Απόφαση 56885 «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (ΦΕΚ 3107/Β/19-11-2014».
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: